حضور گالری «ویستا» با چهار نقاش زن در آرت فر ایروان | صبا

آرت فر ایروان

به گزارش صبا، دومین آرت فر ایروان دهم تا سیزدهم خرداد ماه جاری در پایتخت ارمنستان برگزار می شود و گالری ویستا با به نمایش گذاشتن آثار چهار هنرمند جوان معاصر، ستاره حسینی، گندم امیری، طیبه دژدوست، و سرمه عرب در این رویداد شرکت کرده است. 

 
در این دوره ۳۵ گالری و کیوریتور از بیش از هشت کشور مانند انگلستان، آمریکا، اسپانیا، ایران، بلاروس، اوکراین و ارمنستان آثاری از هنرمندان مدرن و معاصر را در قالب نمایشگاه های گروهی یا انفرادی به تماشا می گذارند. 
 
پریسا پهلوان مدیر گالری ویستا درباره حضور در این رویداد گفت: می دانم گالری ها ترجیح می دهند با هنرمندان شناخته شده که بازار تثبیت شده ای دارند در آرت فرها حضور یابند اما گالری ویستا از بدو تاسیس با تمرکز بر معرفی و حمایت استعدادهای نوظهور حرکت کرده است و از این رو ترجیح دادیم با همین متد در این اتفاق هنری حاضر شویم و وجوه کم تر دیده شده هنر معاصر ایران را به نمایش بگذاریم، پیش تر آثار این هنرمندان جوان را در گالری ویستا نمایش داده ایم و به جهت قدرت ایده و اجرا در آثارشان با اقبال مخاطبان مواجه شده اند، بررسی کردیم و دیدیم بسیار خوب است در یک رویداد بین المللی هم آثار آنها را ارایه دهیم. 
 
وی افزود: انتخاب چهار نقاش زن بازتابی از رویکردها و گرایش های جاری در هنر معاصر ایران است، با این انتخاب ما نقش بسیار پررنگ زنان و دختران هنرمند در این تحولات هنری را یادآور شده ایم. 
 

همزمان با این رویداد بین المللی، هفتۀ هنر ارمنستان با برنامه هایی شامل سخنرانی دربارۀ ظهور رویکردها در بازارهای جدید هنر، ارتباط هنر و تکنولوژی، رسانه ها و هنر و برپایی کارگاه های عملی هم اکنون در حال برگزاری است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*