اطلاعات

نمايشگاه گروهی نقاشی
نگاه گم‌شده
شيرين بابازاده | شيلا جليل پيران | نسرين صادقی بجد | مانی مهرزاد
كيوريتور: سميرا طوسی
۲۳ خرداد الی ۶ تير ۱۳۹۹

استیتمنت

آثار

 

تصاویر