نمایشگاه مریم کوهستانی
جلسه نقد و بررسی نمایشگاه
maryamkohestani
ری سایکل بین
ملیحه حسن خانی
سکوت
درجا
درجا
کران
گیاه – خانه
زن و سوزن
زن و سوزن
افتادن
افتادن
تصرف
تصرف
کد گرگ و میش
کد گرگ و میش
سایه ی روشن
سایه ی روشن
بوم
رویای سپید
یادگار
تهران
جادو
حشرات پیچیده
پدیدار شناسی روح
نگاه بانان
قصص الانبیا
حاشیه
سورپرایز
… آنچه نادیدنی است آن بینی
مونولوگ
اصغر محمدی
ترانه های سرزمینم
پنبه خلال
گیاه شناسی
جا مانده در زمان
ورقه
در بینهایت خود خواب دیدن
فرگشت تاریک
وکیوم بگ
poster-lq
فراتر از بودن
posterlq
ریموو
سفر فرنگ ۱۳۹۵
تا این سو
عابر پیاده
پوستر
تهران قدیم
ویستا پوستر
آویزش
پوستر
نقاشی طبیعت بی جان
poster
مدار
پوستر
فراموش خانه