گذشته

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه نقاشی “احتمال مشترک“ فیروزه فیض آبادی ۲۵ بهمن الی ۲ اسفند ۱۳۹۸

گذشته

بابک پزشکی

نمایشگاه انفرادی طراحی بابک پزشکی ۱۱ الی ۱۸ بهمن

حال

نقاشی، میکس مدیا، عکس، حجم

ویستا آنلاین “از قاب بهار” نمایش و ارائه آنلاین آثار هنری نقاشی، میکس مدیا، عکس، حجم و … ۲۳ اسفند ۹۸ الی ۲۲ فروردین ۱۳۹۹