گفتگو وتبادل نظر با هنرمندان

گالری ویستا به منظور دبدار ،گفتگو وتبادل نظربا هنرمندان و مشاهده اثار هنری واشنایی بیستر با فرایند خلق اثار هنرمندان ، استودیو ویزیت را همواره مد نظر داشته است واین بار در تاریخ یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ در استودیو  هنرمند گرامی ستاره حسینی حضور یافتیم و لحظات دلنشینی با صحبت وگفتگو  داجع به اثار هنری ایشان سپری شد .

ستاره حسینی

ستاره حسینی

Leave a Reply