دوازدهمین نشست آنلاین طراحی معاصر در گویش ویستا

دوازدهمین نشست آنلاین طراحی معاصر در گویش ویستا
گویش ویستا، دوازدهمین نشست آنلاین طراحی معاصر: ایده و فرآیند ثنا ولدخانی پژوهشگر، منتقد بهنام کامرانی هنرمند تصویری، پژوهشگر چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ساعت ۱۹ در لایو اینستاگرام گالری ویستا برگزار شد.

Leave a Reply