سیزدهمین نشست آنلاین طراحی معاصر در گویش ویستا

سیزدهمین نشست آنلاین طراحی معاصر در گویش ویستا

سیزدهمین نشست آنلاین ویستا موضوع فرهنگ و دیداری امروز:خوانش و دریافت تصویر، با حضور مریم کهوند و بهنام کامرانی، چهارشنبه ۱ مردادماه ساعت ۱۹ در لایو
اینستاگرام گالری ویستا
برگزار می شود.

مریم کهوند طراح گرافیک، تایپ‌دیزاینر و عضو هیات علمی دانشگاه هنر است. او دانش‌آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری و دکترای پژوهش هنر با گرایش فرهنگ دیداری و عضو رسمی انجمن طراحان گرافیک است و شرکت در نمایشگاه‌های هنری، داوری آثار طراحی گرافیک در جشنواره‌ها و مسابقات متعدد را در کارنامه خود دارد.

Leave a Reply