سوختن درونی طبیعت / روایت آتش شاه‌کرمی از نمایشگاه "استخوان‌ها" در گالری ویستا

سوختن درونی طبیعت / روایت آتش شاه‌کرمی از نمایشگاه "استخوان‌ها" در گالری ویستا

دوازدهمین نشست آنلاین طراحی معاصر در گویش ویستا

دوازدهمین نشست آنلاین طراحی معاصر در گویش ویستا

گویش ویستا، دوازدهمین نشست آنلاین طراحی معاصر: ایده و فرآیند

ثنا ولدخانی پژوهشگر، منتقد
بهنام کامرانی هنرمند تصویری، پژوهشگر
چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ساعت ۱۹ در لایو