برنده جایزه ۳۰ میلیونی ایده هنر معاصر ویستا معرفی می شود

۹ ایده خلاقانه در نمایشگاه خط سوم/ تحلیل بهنام کامرانی/ جمعه برنده جایزه ۳۰ میلیونی هنر معاصر ویستا معرفی می شود

۹ ایده خلاقانه در نمایشگاه خط سوم/ تحلیل بهنام کامرانی/ جمعه برنده جایزه ۳۰ میلیونی هنر معاصر ویستا معرفی می شود

۹ ایده خلاقانه در نمایشگاه خط سوم/ تحلیل بهنام کامرانی/ جمعه برنده جایزه ۳۰ میلیونی هنر معاصر ویستا معرفی می شود

بهنام کامرانی: .مى توان به وضوح دید که این گردهمایى پس از سه سال چطور بر ایده و ارایه هنر معاصر در ایران تاثیر گذاشته است . ایده محور بودن این مسابقه و آزاد بودن رسانه هنرى و نداشتن محدودیت سنی در آن ، به آثار خلاقانه و امروزى ، عرصه ظهور مى دهد…

گفتگو وتبادل نظر با هنرمندان

گالری ویستا به منظور دبدار ،گفتگو وتبادل نظربا هنرمندان و مشاهده اثار هنری واشنایی بیستر با فرایند خلق اثار هنرمندان ، استودیو ویزیت را همواره مد نظر داشته است واین بار در تاریخ یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ در استودیو  هنرمند گرامی