اطلاعات

ویستا پلاس

نمایشگاه نقاشی

لیلا گودرزی

۲۸ مهر ماه تا ۲ آبان ماه ۱۳۹۶

جهان ِ ذرات

نقاشى هاى ليلا گودرزى جهانى ميكروسكپى را نشان مى دهند ، در عين حال -با پيشينه ى هنرمند در عرصه ى كار در مينياتورهاى ايرانى -نقاشى هاى او آثار انتزاعى تازه اى هستند كه از  نحوه ى اجرا و پرداخت و پرداز به انجام رسيده اند . رويكردى كه در عين اجراهاى پر وسواس ، جسورانه و تازه مى نمايد .
هنرمندِ اين مينياتورهاى انتزاعى مى كوشد اشاره به جهانى كند كه هم در ما و طبيعت به شكل ياخته ها و ذرات حياطى وجود دارد،  هم از ديدگاهى ديگر كهكشان و سياهچاله ها و ذراتى از كيهان را نشان مى دهد.. براى ديدار و تعمق در اين نقاشى ها بايد نزديك رفت و از سر فرصت نگاه كرد تا شگفتى (( جهانى كه در اين ذرات غرقند )) هويدا شود.

بهنام کامرانی

آثار

 

تصاویر