بیوگرافی

 1317 – 1363
دکـترای تارخ هنر، دانشگـاه سوربن، پاریس
تدریس هنرهای تجسمی، آموزش و پرورش هنری، طراحــی دکـوراسیون، هنر و کـاردستی در دانشگاه های داخل و خارج  کـشور
شرکت در بیش از ۱۵ نمایشگـاه گـروهی و انفرادی
سرپرستی نمایشگاه های متعدد برای کودکان و دانشجویان
نگـارش « روش تدریس هنرهای تجسمی »

… شب هنگام صدای آواز جیرجیرک ها همرا با طنین شُر شُر آب، کـه از لوله های بلند به داخل چاله ها می ریخت، موسیقی خلوتِخفتگان بود و وهم وخیال برای ما بچه ها. وقتی ماه بالای قنات نظاره گر نبود، به سختی می توانستیم سطل ها را آب کنیم و آن گاه که تصویر ماه میان زلالِ آب وسوسه بر انگیز می شد، مارا به شیطنت وا میداشت. تلاش میکردیم تا آن را از درون آب بیرون بکشانیم. با هیجان دست ها را داخل چاله آب فرو می بردبم، اما هر بار ما از کاسه دست هایمان می گریخت و ما با سر وصدا به یکدیگر آب می پاشیدیم و قاه قاه می خندیدیم. به یاد دارم در یکی از همین بازی ها ناگهان اصغر، ساکت ماند، دست هایش را که تُوی آب فروبرده بود بالا آورد و در دوطرفش با فاصله نگه داشت و داد زد:اسبم رو می بینی؟ قشنگه؟!
به دست هایش خیره شدم. آب گویی یالِ اسب، از سر شاخه های انگشتانش تا آرنج فرو می چکید. یکبارهتیز مثل اسبی گریز پا از زمین کنده شد و شروع به دویدن کرد. شیهه اش در فضا پیچید. زیر نور ماه به دنبالش دویدم. صدایش زدم، اما او بیشتر دور شد. انگار تخیلش واقعی شده بود و او را به تاخت و تاز سوق می داد. کمی بعد ایستاد. نفس نفس می زد. از اسبش پایین آمد. شتاب زده با سر و صورت و لباس تقریباً خیس، راهی خانه شدیم. …
                                                                                                                                     سرور محمدی    
                                                                                                     ویژه شانزدمین نشست پژوهشی هنر/ نکوداشت اصغر محمدی

نمایشگاه ها

منتخب آثار

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره هنرمند و آثار با ما تماس بگیرید. Info@vistaart.gallery

اخبار