اطلاعات

تزلزل

نمایشگاه چیدمان مجسمه های سفالین

علی اعتبار

۲۸ تیر الی ۴ مرداد ۹۸

استیتمنت

دانه‌ی معنی بگیرد مرد عقل
ننگرد پیمانه را چون گشت نقل
رومی
علی اعتبار در آثارش مفهوم دیدن را به چالش می‌کـشد. کـار او دیدن پدیده‌هایی است کـه از شدت آشکـارگـی پنهان می‌نمایند. پدیده‌هایی کـه در بستر حیات روزمره جاری‌اند یا بهتر بگـویم در بستر تجربه او از زندگی قرار دارند. تغییر جایگـاه و نگـاه به یـک شی و کـارکـردش و تلفیق آن با فیگـوراتیو طَریقی است کـه او معنا و مفهوم آثارش را به شیوه‌ای گـروتسک‌وار بیان می‌کند.
شناخــت مـاده و شیـوه کـار روی آن و تبدیـل قابلیـت‌ها و محدودیت‌های آن به فرصتی برای تشدید مفاهیم و معانی، توانایی ویژه آثار اوست. از آن میان در مجموعه‌‌ به تعبیر من آدم خمره‌ها توخالی بودن و شکـنندگـی آن‌ها خواص ذاتی سفال و سرامیـک هستند کـه او از آن‌ها بهره‌ برداری معنایی داشته است.

شاعرانگی این آثار در پیوند استعاری مفاهیم و رویکرد‌های اجتماعی ایرانی با سفالینه‌ها شکل می‌گیرد. او اسطوره صوفی دانای کل و علامه دهر را در قالبی سفالین و توخالی به چالش می‌کـشد و در حالتی شکـننده و متزلزل نشان می‌دهد. درک این نکـته در آثار او راه را برای خوانش مجدد از تاریخ و سنت در جامعه به شیوه‌ای آزاد برای مخاطب باز می‌کـند. درست جایی کـه اسطوره‌ها و ستون‌های فرهنگـی فرو خواهند افتاد جایی‌ست کـه مخاطب به عنوان انسان آزاد در جایگاه قضاوت در باب تاریخ و حقیقت زندگی اجتماعی ما قرار خواهد گرفت.
حميدرضا صادق‌زاده

آثار

 

تصاویر