اطلاعات

نمایشگاه نقاشی

ندا اعظمی

۱۴ الی ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

استیتمنت

نقاشى هاى اخير ندا اعظمى متنوع تر و چند پاره تر از آثار پيشين است . زنان در اين آثار نيز موضوع اصلى هستند و با چهره اى مسخ شده و عروسك وار ديده مى شوند در حالى كه با پس زمينه و فضا سازى ها و پوشش متنوع هر بار در هياتى تازه ظاهر مى شوند .عناصر اين آثار حسى تعلق وار و بينابينى را رقم مى زند كه انگار خاصيت دورانِ ماست . حالتى كه از سويى رازدار و ميراث دار گذشته ى تاريخى است و از سويى ديگر رو به حال و آينده دارد كه گاه در تخاصم با گذشته قرار مى گيرد و اين همه را هنرمند با جهانى فانتزى به ما عرضه مى كند .

بهنام کامرانی

آثار

 

رسانه