گالری هنرهای تجسمی ویستا
“ویستا” به معنی اندیشه و دانش است. گالری ویستا در سال ۱۳۹۲ جهت نمایش و عرضه آثار هنرمندان ایرانی فعالیت خود را آغاز نموده است. دیدگاه گالری ویستا بر خوانش معاصریت و هنر امروز ایران است و از حضور هنرمندان پیشرو که صاحب ایده نو و نوآوری هنری باشند استقبال می نماید.
هنر معاصر رو به تحول در جهان و ایران است و وجود هنرمندان نوظهور، جوان و افزایش تعداد فارغ التحصیلان در رشته هنر، وجود دانشگاه¬ها و موسسات مختلف هنری در کشور از یک سو و رشد تکنولوژی و استفاده از مدیای مختلف و ویژگی این نسل از هنرمندان که نسبت به نسل قبل با جهان ارتباط گسترده تری دارند، گالری ویستا بر آن شد که به ارائه آثار این هنرمندان و هنرمندان پیشکسوت و تثبیت‌ شده‌ای که کمتر در بازار هنر ایران دیده شده¬اند، تمرکز نماید و ضمن معرفی و گسترش اعتبار هنرمندان در امر فروش آثار مبادرت نماید.
گالری ویستا در تلاش است با بستر¬سازی و ایجاد محیطی حرفه‌ای با اعتقاد بر اینکه گالری به مثابه یک سیستم و نهاد هوشمند و منعطف است، ضمن استمرار حرفه¬ای با پریایی مستمر و برگزاری نمایشگاه¬های گروهی، انفرادی و برگزاری نشست¬های تخصصی و طراحی رویدادهای نو و تازه به پیشرو بودن و متفاوت بودن گالری تاکید نموده است.
گالری ویستا در عرصه بین‌المللی هم تجارب حضور داشته است و در پروژه¬ها و نمایشگاه¬های خارج از گالری فعالیت و مشارکت نموده است و با اهمیت دادن به هنرمندان سایر استان¬های کشور اقدام به همکاری با گالری‌های دیگر استان¬ها نموده است.

جایزه هنر معاصر ویستا
این فراخوان فرصتی است برای بیان ایده¬های نو و خلاقه هنرمندان از سال ۱۳۹۵ تا کنون به عنوان اولین “جایزه هنر معاصر” در عرصه هنرهای تجسمی است که به اندیشه و ایده¬های نوی هنرمندان پیشرو توجه نموده است و در طی فرایندی تخصصی با حضور هیئت داوران بهترین طرح؛ برگزیده و با اهدای” نشان” ویستا و حمایت از اجرای طرح برگزیده صورت پذیرفته است. جایزه هنر معاصر ویستا امیدوار است گفتگو درباره¬ی هنر معاصر و ایده¬پردازی را با حضور هنرمندان پیشرو شکل دهد و حرکت تاثیرگذاری در جریان هنر معاصر ایران شکل گیرد.
گالری ویستا پلاس
این مکان به عنوان کوچکترین گالری تهران در عرصه هنرهای تجسمی با ساز و¬کاری منعطف ولی هدفدار با حضور هنرمندان فعالیت خود را آغاز نموده است.
“نشر ویستا” هنر
گالری ویستا با اهمیت دادن به نگاه و کارکرد فرهنگی خود نشر ویستا هنر را تاسیس نموده است که با ویژگی متفاوت با تمرکز بر هنرهای تجسمی در خدمت هنرمندان است.
گالری ویستا امیدوار است که با کارکرد فرهنگی آمیخته با کارکرد اقتصادی در کنار هنرمندان ایرانی به ارتقای جایگاه هنرهای تجسمی مبادرت ورزد.
پریسا پهلوان| مدیریت گالری ویستا

پلان گالری ویستا