اطلاعات

نمایشگاه نقاشی های

کیوان عسگری

۱۵ الی ۲۵ اردیبهشت

نقاشى هاى تازه ى كيوان عسكرى حاصل جمعى از نقوش مختلف و پيكره هستند . نقوشى كه در لايه بندى هاى متنوع ، هم آرايه هاى تاريخى را به ياد مى آورند و هم خطوط و هم  پيكره هايى را مى سازند كه انگار از داستان هاى اساطيرى و رازآميز جدا شده اند . بافتن و بر ساختن ِ لايه لايه ، اين نقاشى ها را به بافته ها نزديك مى كند و حالتى غنايى از موضوعات مى سازند كه آشنايند و نيز براى تازگى ديدار آشنايى زدايى شده اند .

بهنام كامرانى

آثار

رسانه

تصاویر