اطلاعات

ویستا پلاس

نمایشگاه نقاشی

نسرین قره داغی ومنحانی

۸ الی ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

استیتمنت

کودکی سهم پر رنگی در زندگی هریک از ما دارد.سالهایی که نقشی در شکل گیری آن نداریم و در چهارچوب انتخاب های دیگران تغذیه میشویم. جامعه،آموزش،رسانه،هریک رنگی بر متن سرگذشتمان اضافه میکند،در هجوم این رنگهای پر طمطراق، ریشه های وجودمان مخدوش و پنهان میشوند….

برای کشف این سایه ها ،روشنای آگاهی تابیدن باید،حذف رنگ و دید راوی گون به آنچه که بر ما گذشته است. بخشی از کودکی من، سیاه و سفید در کنار هم قرار میگیرند. لحظاتی که غرق در رنگهای  تند وتیز بودند، اکنون رنگ باخته از جلوی چشمانم میگذرند و زاویه های تاریک وجودم را بر من نمایان میکنند. کنکاش سایه روشن های مبهم به معنای یافتن حقایق نیست. گاه بخشی از حافظه متن در تاریکی مطلق است. این مجموعه را قطعاتی تشکیل میدهند که در واقع تک قطعه ای از روادید زندگیست.

آثار

رسانه

تصاویر