اطلاعات

نمایشگاه نقاشی های

طیبه دژدوست

۱ الی ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

سفر فرنگ :
سفر فرنگ سفرى است بى پايان به زيبايي فطري خلقت, به عالمي بي انتها…سفري است در دنياي بي مرزي.
اين سفر در ادامه ي سفر پيشين شخصيت هاي مينياتور به دنياي والت ديزني است.
اين بار در اين مجموعه, اثارى اشنا به چشم مي خورد كه با فرم و شكل ايراني به نمايش درامده است كه در ان كاشيكاري ها, تشعير و شخصيت هاي مينياتوري در غالب فضاهاي تابلوهاي غربي مي درخشد.

طيبه دژدوست

آثار

همه آثار: بدون عنوان | آبرنگ و گواش | ۳۰X30 سانتی متر

رسانه

تصاویر