بیوگرافی

تهران، ۱۳۵۷

عضو پیوسته ی انجمن نقاشان ایران
عضو انجمن هنرهای تجسمی

تحصیلات
فارغ التحصيل رشته گرافیک از هنرستان ۱۳۷۴

فارغ التحصيل رشته نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۴

نمایشگاه ها

شرکت در بیش از پنجاه نمایشگاه گروهی در ایران، آمریکا دانشگاه مدستو کالیفرنیا ۱۳۸۲،استرالیا۱۳۸۰، استانبول۱۳۹۳ و ارمنستان۱۳۹۴
گروهی : افرند ۱۳۷۷ـ۱۳۷۹ـ۱۳۹۲و۹۳،الهه۱۳۷۹…، طراحان آزاد۱۳۸۲، لاله۱۳۷۸ـ۱۳۹۲ـ۱۳۹۳، آرت سنتر۱۳۹۰، خانه هنرمندان ۱۳۹۴، ایوان سپید۱۳۹۴،شيلا ۱۳۹۳، گالری آوا ۱۳۸۸، آبان۱۳۸۳، مهرین۱۳۸۵ ، “رویداد رود “کاری از گروه گردون در دزفول و شوشتر زمستان ۱۳۹۵،   “قجریجات”گالری دارگون تابستان ۱۳۹۶،  خانه ی هنرمندان کارنمای سوم ۱۳۹۶، هنر برای صلح ،خانه ی هنرمندان ۱۳۹۶، “روی دیگر پنجره” بزرگداشت عباس کیارستمی ۱۳۹۶، بزرگداشت شروه  خانه ی هنرمندان ۱۳۹۶ ،  “دگردیسی ۱” خانه هنر مجموعه ی هارمونیک سنتر ۱۳۹۶، “رخساره” گالری وصال شیرازی۱۳۹۶، “هزاره ی سوم” موزه ی صبا ۱۳۹۶، “برای نجات کودکان “گالری پردیس ملت ۱۳۹۶، “رویداد سیب و مروارید” کاری از گروه گردون  خانه هنر مجموعه هارمونیک سنتر تابستان۹ ۱۳۹۶، “با گیاه” گالری هان در شیراز تیرماه ۹۶
برگزاری نه نمایشگاه انفرادی آرته۱۳۸۶، مهرین۱۳۸۵، صنیع الملک۱۳۷۶ ،ایوان سپید۱۳۹۴ وگالری ویستا پاییز ۱۳۹۵،خانه هنرمجموعه ی هارمونیک سنتر زمستان ۱۳۹۵، سه نمایش خصوصی آثار۱۳۹۰تا۱۳۹۲

سابقه تدریس
تدریس نقاشی به کودکان از ۱۳۷۵ تا اکنون
تدریس طراحی به بزرگسالان در هنرستان کمال الملک(۸۸ ـ ۹۰) وموسسات خصوصی بین سال های ۷۵ تا ۸۰،… ۹۰ تا ۹۳
برگزاری بیش از پانزده نمایشگاه گروهی برای کودکان

نمایشگاه ها

منتخب آثار

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره هنرمند و آثار با ما تماس بگیرید. Info@vistaart.gallery

اخبار