اطلاعات

نمایشگاه نقاشی های

آذین رستمی
۱ الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نقاشى هاى اخير آذين رستمى موجوداتى چند پاره را نشان مى دهند كه از داستان هاى كليله و دمنه اقتباس شده اند . در اينجا حيوانات نقش هاى تازه اى يافته اند و فضا جنبه هايى آخر الزمانى پيدا كرده است .در اين آثار نقاش اشاره هايى به عناصر نامتجانس مى كند تا جنبه اى سورئاليستى به برداشت هايش از داستان كهن و وقايع اكنون دهد . جهانى رها و گم كه در آن حيوانات نه توان يكپارچگى دارند نه مى توانند بر داستانى دلالت كنند ، نهيبى كه براى ما هشدار زاست .

بهنام كامرانى

آثار

رسانه

تصاویر