اطلاعات

نمایشگـاه انفرادی طراحی‌هاي

 شيرين اتحاديه

۱۷ الی ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۴۰۰

گـل و گـياهان در فرهنگ ايرانى خلاصه‌ى باغ‌ اند و باغ تجلى بهشت. باغ ، در سرزمين ايران ، به خاطر داشتن آب و هواى خشك در بسيارى از مناطقش، ارزشى بيش‌تر يافته است . باغ آرايی و انتخاب گـياهان از دير باز در اين سرزمين دريافتى مهم و انتخابى با شناخت بوده است.
شیرين اتحاديه در دوره هاى مختلف نقاشى‌هايش، از موضوع گـياه و گـل‌ها استفاده كرده است. او به همان اندازه كه نقاشى غريزى و پر شور است به همان اندازه نيز از مهارت‌هايش در مهار تركيب بندى‌هاى تازه و دانش رنگـى بهره مى‌برد.
نمايشگـاه حاضر از ميان دوره‌هاى مختلف آثار اين هنرمند انتخاب شده و چهره‌اى تازه از هنر او را بر روى آثار كاغذى نشان مى‌دهد. اين آثار از مداد رنگی های لطیف با فضاهای خالی شروع و‌ با کارهای مختلف او از گـیاه و گـل‌ها ادامه می‌یابد و در نهایت به کـولاژ _ نقاشی‌های اخیر ختم می‌شود.
در آثار شیرین اتحادیه همان قدر کـه یک سنگ یا گـل مورد توجه و موضوع است، چهره‌ی زنی از عشایر یا خواننده‌ای سیاه پوست از فرهنگـی دیگـر یا طبیعت‌های بکـر و دشت‌ها و کـوه‌ها نیز حضور دارند. برای او‌ نقاشی مواجه‌ای مانند زندگـی است. نقاشی گـلدان های گـل و‌ گـیاهان برای اتحادیه جنبه‌ای آزمایش گـرانه هم دارد. ترکـیب بندی‌های اریب و عمودی، نماهای نزدیک، فضاهای پر و خالی، رنـگ‌های لطیف و محو شونده تا رنـگ‌های تند و پر انرژی و فضاهای خالی و پر، همه در این نقاشی‌ها دیده می‌شوند. دوباره سازی این نقاشی‌ها با کـولاژ خود نشانی دیگـر از این تجربه‌گـرایی است. او هنرمندی با گـرایش مدرن و شکـل‌گـرا است به همان اندازه کـه دوره‌های اخیرش موضوع‌گـرا و پسامدرن هم بوده است.
آثار گـیاهی‌ِ اتحادیه از حجم پردازی‌های ماهرانه و لطیف و نیز سطوح تخت و یک دست و تند با دورگـیری‌های تیره را شامل می‌شود کـه همه نشان از توانایی‌های او‌ست.

بهنام کـامرانـی
اردیبهشت ۱۴۰۰

آثار

 

تصاویر و اخبار