اطلاعات

نمایشگاه نقاشی های

فاطمه پاکدل

۲۸ مهر ماه تا ۲ آبان ماه  1396

استیتمنت

ذهن و خیال انسان در عین دیده نشدن ، نقش به سزایی در عواطف، امور و فعالیتهای انسان ایفا می کند. در مجموعه” مونولوگ” برای به تصویر کشیدن عواطف و امور انسانی  و فردی از ویژگی ذهن که همان “عدم حضور” و “دیده نشدن” استفاده شده و این امر در فرم نقاشی نیز قابل مشاهده است که عنصری در تصویر حذف گردیده است.
در بعضی تابلوها سوژه‌ بدون سر، بدون چشم،  بدون مو ، یا بدون اندام انسانی نشان داده می شود و با نام گذاری متناقض با آن، مخاطب به سمت مفهوم حذف شده هدایت می‌شود.
هنرمند این مجموعه برای رسیدن به آنچه در ذهن داشته  باتوجه کردن به امور ساده‌ی انسانی مفاهیمی همچون انتظار، سبکسری، آرامش، تعلیق و سرگشتگی‌های روزمره یا انسانی آثاری خلق کرده است که مخاطب نه فقط با دیدن تصویر بلکه با خواندن متن‌هایی در کنار اثر و یا گوش دادن به صدا با آن همراه شود. در واقع با ابزاری همچون صدا، متن و نقاشی آن وجه انسانی و دغدغه‌های مشترک هنرمند و مخاطب را به هم پیوند می‌زند و باعث درگیری و همراهی با آثار می‌شود.

آثار

رسانه

تصاویر