اطلاعات

ویستا پلاس

نمایشگاه نقاشی

بهرام درستکار احمدی

۲۶ الی ۲۹ خرداد ماه۱۳۹۶

استیتمنت

اهمیت فردیت و نگرش انسان نسبت به دنیای اطراف خود با به‌وجود‌آمدن مفاهیم جدید در زندگی کنونی، واکنش‌های متفاوتی براساس میزان حساسیت افراد به‌وجود آورده و دل‌مشغولی‌هایی را ایجاد کرده است.

 شناسنامه‌ها، تاریخ‌ها، اعداد و ارقام، نوشته‌ها وکارت‌های شناسایی و همه آن چیزی که برای شکل‌گیری هویت ما، نسبت داده می شود ابزاری برای تحمیل فرهنگ، دین، یا حتی نظام‌های اجتماعی خاص می‌شود، که خود آغازگر چالش‌ها و تقابل‌هایی می‌شود که به آن طعمی تلخ می‌دهد.

گاه این مبحث مانند حضور غیر‌منتظره، تحمیلی و استعاری یک فرد درکادر ۳ در۴ عکس به جایگاه ما در جامعه و دنیای شخصی‌مان حمله کرده و مقابل ما می‌ایستد و ترس غریبی در دل ما ایجاد می‌کند.

 مفهوم معاصری که همه ما، در جامعه و در موقعیت‌های متفاوت با آن مواجه بوده‌ایم و من هم یکی از هزاران …

در این مجموعه شناسنامه‌ها و روزنامه‌ها اشیایی بوده‌اند که این ذهنیت را شکل داده‌اند. عکس‌های ۳ در۴ الهام‌بخش چگونگی انتخاب ترکیب‌بندی و چیدمان عناصر بصری در کادر برای بیان مفاهیم از سوی من بوده است و در جهت ذهنیت و دل‌مشغولی‌ام از نمادها، رنگ، بافت، فرم و مواد گوناگون استفاده کرده‌ام.

آثار

 

تصاویر