اطلاعات

ویستا +

نمایشگاه طراحی

کوکاکولا

ماهان قادری

۲۹ شهریور ماه الی ۹ مهرماه ۱۳۹

استیتمنت


طبیعت ذاتی انسان به گونه ایست که با تماشای یک سری تصاویر و ایماژ ها خاطراتی برای او تداعی میشود .
این اشیاء روایت و اتفاقی را شرح میدهند .

آثار

 

تصاویر