اطلاعات

نمایشگاه ویدئو آرت

کیوریتور: فرشته عالمشاه

هنرمندان: فریده شاهسوارانی، حامد صحیحی، فرشته عالمشاه، بهنام کـامرانی، رسول معرک نژاد

۱۶ الی ۲۶ تیر ۱۳۹۶

گياهان در كيهان شناسى و هيات شناسى انسان نقش مهمى داشته اند . جهان نمادين ِ گياهان پيوندى عميق با رشد و نمو انسان و رابطه با زمين و آسمان دارد . اولين كتاب هاى گياه شناسى از ميراث ِ يونانى و رومى و بابلى و ايرانى و هندى تاثير مى گيرند . جابربن حيّان  ، اخوان الصفا و ديگران اولين كسانى هستند كه جنبه هاى مختلف گياه شناسى را در كتاب هايشان آشكار مى كنند و زين العطار اولين كتاب فارسى دارو شناسى گياهان را تدوين مى كند . شمايل شناسى گياهان جهانى بى مانند را روبروى ما مى گشايد . جهانى كه همواره مسحور كننده و تفكر بر انگيز است به اندازه ى رازهاى زندگى و هستى .

بهنام كامرانى

آثار

 

رسانه

تصاویر