اطلاعات

نمایشگاه نقاشی، حجم، ویدئو آرت و…

ثميلا امير ابراهيمی، ندا اعظمی، علی اعتبار کـوره‌ای، لیلا جوینده، امیر جدیدی، مهدی حسینــی، ستـاره حسینـی، مهناز حامـدی، مریـم حسین‌خانی، کـامبیـز درم بخش، طیبه دژدوسـت، سمیـرا دریـا، آذیـن رستمـی، محمدرضا عرب خزائلی، سرمه عرب، نفیسه عمران، مینا فشنگـچی، شبنم کـارپسند، لیلا گـودرزی، وانا نبی‌پور

باغ موزه قصر

۱۱ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

استیتمنت

گياه -خانه
زندگى در سبزى يك برگ يا رنگ هاى يك گل ابعادش را به ما مى شناساند ، اين شناورى اما در شهر به ابعاد يك گلدان گاه نمى رسد .حكم اين نگاه بيش از اينكه شاعرانه باشد، اكنون ، در ناگياهى اينجا ((بايد)) است ، بايدى كه خانه را ((خانه)) مى كند و بودن را امتداد مى دهد تا خاك ، تا دريا ، تا آسمان، تا ستاره تا باران .
بيا ببين اين شبنم مى تواند اشتياق را مكرر كند   

بهنام کامرانی

آثار

رسانه

تصاویر