اطلاعات

نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان

فرناز نیکوخواه

۲۵ تیر ماه الی ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

استیتمنت

 به عقیده‌ی من ، هر زن  داستانی است که نمی‌خواهد خوانده‌شود.

ولی زنان این مجموعه هر یک، مشترک و بی زمان، روایتگر “درونی ترین” احساس خود هستند؛ قصه هایی برای نگفتن ….

در این مجموعه سعی کردم با استفاده از  ساختار نقاشی ایرانی (ترکیب فیگور، معماری، تزئین و شعر ) و بر اساس خصوصیات ” مکتب نقاشی اصفهان “، ( استفاده ازخطوط بیانگرانه و حداقل رنگ)، به زبانی امروزی، به این موضوع بپردازم.

در این نقاشی‌ها مربع سمبل مرد است و در  آثاری که ابعاد مربع نیز دارند این تسلط بر فضا بیشتر محسوس است؛ زنان و تزئینات بر این فضا کولاژ شده‌اند.

کلیه‌ی نوشته‌ها در این مجموعه به قصد به صورتی ناخوانا و از لحاظ فرمی به صورت نوشته‌های ظروف سفالین دوره ی سلجوقی نوشته شده‌اند.

رابطه‌ی بین فرم های معماری، تزئینات، رنگ ها و زنان، صرفا روابط ظاهری نیستند بلکه مبتنی بر تفاهم درونی معنی می‌باشند.

 قسمت‌های سفید و رها شده در آثار، تأکیدی بر خلاء درونی، معلق بودن، بی‌زمانی و بی‌مکانی می‌باشد.

و تابلوی (من) تنها زنی در مجموعه است که پرسشگرانه  به مخاطب نگاه می‌کند ، نگاهی گویا …

*مرقع به مجموعه ای متصل به هم از قطعات مختلف هنری شامل انواع آثار خوشنویسی و نقاشی گفته می شود. 

           فرناز نیکوخواه 

آثار

تصاویر  و اخبار