چهارمین جشنواره هنر برای صلح

حضور گالری ویستا با آثاری از مهدی حسینی، ثمیلا امیر ابراهیمی، ستاره حسینی و مهدی جعفری شکیب در چهارمین جشنواره هنر برای صلح از 25 شهریور تا 5 مهر ماه 1395 در گالری های خانه هنرمندان…