لحظات تماشایی از جایزه ای در ستایش اندیشه/ چک ۳۰ میلیونی ویستا در وجه پیام مفیدی / گزارش تصویری

دومین جایزه ویستا

به گزارش از ایران آرت:

دومین جایزه هنر معاصر ویستا برنده خود را شناخت؛ داوران پیام مفیدی را به جهت ارائه طرح “بدن، جزیره های مستعمراتی و عمق استراتژیک”نفر برگزیده و شایسته جایزه ۳۰ میلیون تومانی دومین جایزه هنر معاصر ویستا دانستند که به ایده برتر اهدا می شود. این آیین در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

جزئیات دومین جایزه ویستا ۱۳۹۶

تصاویر

Leave a Reply