بیوگرافی

اراک، ۱۳۶۶

کارشناسی نقاشی دانشگاه شاهد تهران

کارشناسی ارشد تصویرسازی دانشگاه هنر تهران

نمایشگاه های گروهی

گالری راه ابریشم  1389

گالری پردیس ملت دوسالانه نقاشی دامون فر ۱۳۸۹و ۱۳۹۱

گالری شیرین هفتمین منتخب نسل نو ۱۳۹۲

نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری ویستا۱۳۹۴

نمایشگاه ها

آثار

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره هنرمند و آثار با ما تماس بگیرید. Info@vistaart.gallery

اخبار