بیوگرافی

photo

نقاش، طراح و گرافیست

تهران، ۱۳۳۱

دیپلم نقاشی، هنرستان هنرهای زیبا، تهران

کارشناسی گرافیک، دانشگاه هنر، تهران

برگــزاری ۱۵ نـمایشگـاه انفـرادی و بیش از ۱۲۰ نمایشگـاه گروهی داخلی

شرکـت در ۲۰  نمایشگـاه  گـروهی خارجی در بخش هـای نقاشـی و گـرافیک

۲۰ مجموعــه طراحـی نقاشـی و گـرافیـک

مؤلـف کـتاب یکـصد پرتره از سیمای پهلوان تختی، جلد اول ۱۳۷۷، جلـد دوم  1393

برنـده اولین بینال نقاشـان کشور، موزه هنرهای معـاصر تهران، ۱۳۷۰

عضو هیأت مدیره انجمن نقاشان ایران ، ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

عضو افتخاری انجمن نقاشان ایران

تدریس طراحـی، نقاشی و گرافیک، ۱۳۵۴ تاکنون

نمایشگاه ها

منتخب آثار

برای کسب اطلاعات در باره هنرمند و آثار با ما تماس بگیرید. Info@vistaart.gallery

اخبار