اطلاعات

“زیرین و رویین”

نمایشگاه میکس مدیا عکس

پریسا فهامی

۲۸ تیر الی ۴ مرداد 1398

استیتمنت

زیرین و رویین:
انسان در میان لایه‌های سنتی خود با دنیای جدید و در حال تغییر مواجه می‌شود و همراهی با این تغییرات لایه‌هایی دیگر به روی لایه‌های زیرین می‌افزاید. این لایه‌های رویین ظاهری فریبنده و امروزی دارند اما سست و ناپایدارند و هم‌چون پوسته‌ای آسیب‌پذیر در فاصله‌ای نه چندان نزدیک با لایه‌ی سنت قرار گرفته‌اند. انسان امروزی گاهی لایه‌های زیرین را می‌پوشاند و در رخوتِ خوشایند مکاشفه باز می‌ماند و گاهی از ترس به لایه‌های زیرین پناه می‌برد؛ گویی انسان معاصر همان انسان سنتی است با ژستی استوار و به ظاهر امروزی.

آثار

 

تصاویر