اطلاعات

نمایشگاه نقاشی

“سرزمین آتال”

قادر منصوری

۱۴ الی ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹

استیتمنت

طبيعت در نقاشى‌هاى قادر منصورى وجهى شاعرانه و حماسى ميابد. او با دريافتى محيطى، عصاره ى غروب و ستاره‌هاى شبانه و شهرهاى دور و درخت و كوه و تپه‌ها را در تصعيدى شهودى به نقاشى مى‌كشاند. براى او نور‌ها و عناصر طبيعى، به مانند يادمان‌هايى طبيعى جلوه مى‌كنند كه با دريافتى نئو رمانتيك ثبت مى‌شوند.‌
بى‌شك اين جلوه‌هايى تازه در نقاشى معاصر ايران است كه بايد به نظاره‌شان ايستاد.

بهنام كامرانى.

آثار

 

تصاویر