اطلاعات

نمایشگاه نقاشی – نقش برجسته

“سکوت زمین”

ندا جلیلی

۱۰ الی ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹

استیتمنت

نقاشی های ندا جلیلی بر مرزها و لایه های زمین و خشکی و از دست رفتن منابع آب در ایران تاکید دارند.
او با حساسیت تالاب ها و دریاچه های خشک شده ی ایران را به تصویر میکشد. درناها و ماهی هایی که به خاطر خشک شدن خاک از دست رفته اند را به شکلی متفاوت به ما نشان می دهد. این آثار از یک سو آثاری انتزاعی و نقشه وار هستند و از سویی چشم اندازی امروزی، خلاقانه و محیط زیستی را ارائه می دهند تا بیشتر به آنچه با زمین و خاک و آب می کنیم بیاندیشیم.

بهنام کامرانی
تابستان ۱۳۹۷

آثار

 

تصاویر