ونوس بعد از 20000 سال

اطلاعات

ویستا + 

نمایشگاه مجسمه های فیگوراتیو

ونوس بعد از ۲۰۰۰۰ سال

علی محمدی

۱۱ الی ۱۸ بهمن

استیتمنت

آثار

 

تصاویر