گذشته

“سایه“ نمایشگاه انفرادی نقاشی سحر غلامپور ۲۶ آذر الی ۶ دی ۱۴۰۰

گذشته

“شهر بعدی” نمایشگاه انفرادی نقاشی نازنین زادمهر ۲ الی ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰

گذشته

مراسم رونمایی از کتاب صورت صورتگران تاریخ مصور خودنگاره در نقاشی ایران پژوهشی از: شهروز مهاجر ۶ آذر ماه ۱۴۰۰ – موزه هنرهای معاصر تهران