بیوگرافی

photo

تهران ۱۳۵۷

کارشناسی نقاشی  دانشگاه سوره ۱۳۸۰

منتخبی از نمایشگاه های گروهی نقاشی

۱۳۹۲ گالری آن

۱۳۹۱ گالری آن

۱۳۹۱ گالری الهه

۱۳۹۰ گالری شیرین

۱۳۸۹ گالری حنا

۱۳۸۸ گالری حنا

۱۳۸۷ گالری طراحان آزاد

۱۳۸۶ نمایشگاه جلوه های نگارگریدر هنر معاصر موزه امام علی

۱۳۸۵ گالری شفق

۱۳۸۰ گالری طراحان آزاد

۱۳۹۲چیدمان و عکس گالری رف

 1392unexposed یونان بلژیک لهستان نمایشگاه ۱۳۹۴ آلمان

نمایشگاه ها

آثار

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره هنرمند و آثار با ما تماس بگیرید. Info@vistaart.gallery

اخبار