بیوگرافی

۱۳۶۱، تهران

کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه آزاد هنر و معماری تهران مرکز

نمایشگاه ها:

۱۳۹۲و۱۳۹۳٫  نمایشگاه گروهی گالری آریا

۱۳۹۲و ۱۳۹۳٫ نمایشگاه گروهی گالری لاله

۱۳۹۳،نمایشگاه گروهی گالری Art pl+s استراسبورگ فرانسه 

۱۳۹۴،نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان

۱۳۹۵، نمایشگاه انفرادی، گالری ویستا

جز‌ء ۷۴ اثر منتخب از بین ۲۴۰۰ اثر ارسالی در فراخوان پارس آنلاین

نمایشگاه ها

منتخب آثار

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره هنرمند و آثار با ما تماس بگیرید. Info@vistaart.gallery

اخبار