بیوگرافی

۱۳۶۵، اصفهان

کارشناسی. نقاشی. دانشگاه هنر تهران.

کارشناسی ارشد. نقاشی. دانشگاه الزهراء.

۱۳۹۴٫نمایشگاه انفرادی نقاشی. گالری ویستا.

۱۳۹۳٫نمایشگاه گروهی نقاشی. گالری ژیوار.

۱۳۹۲٫نمایشگاه گروهی. هنر گشت تهران. مجموعه‌ی کاخ سعدآباد.

۱۳۸۸٫نمایشگاه گروهی نقاشی. خانه‌ی هنرمندان ایران.

۱۳۸۷٫نمایشگاه گروهی نقاشی. گالری دانشگاه هنر.

۱۳۸۷٫شرکت در جشنواره‌ی هنر جوان.

نمایشگاه ها

منتخب آثار

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره هنرمند و آثار با ما تماس بگیرید. Info@vistaart.gallery

اخبار