بیوگرافی

از سال ۱۳۶۰ با دنيای نقاشی آشنا شدم. در ۱۸ سالگی، نقاشی را نزد آیدین آغداشلو شروع کردم و این آغازی بود برای یک سفر طولانی و پر از فراز و نشيب. بعد از اولين نمایشگاهم که مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت، دانستم که هنر، سرنوشتم است.
۱۶ سال از دوران فعاليت هنری ام را به نقاشی های رئال از طبيعت بی جان با مداد رنگی گذراندم و پس از آن آرام آرام از عين گرایی فاصله گرفتم و نگاهم را به هنر تجسمی تغيير دادم. با جابجایی عناصر در کارهایم و شناخت خواص مواد و بافت های گوناگون، ترکيبات جدیدی در آثارم خلق کردم و با بکارگيری موادی چون فلز، چوب، شيشه، ریسمان و پارچه، بيانی تجسمی با واژگانی از جنس بافت، سطح، خط و رنگ ایجاد نمودم.
باور دارم که آنچه زیبا، آزاد، ساده، شگفتانگيز است و عواطف و احساسات انسانی را برمیانگيزد، یک اثر هنری است. برای افکندن طرحی نو در کارم و ایجاد شگفتی در مخاطب، با ایجاد ترکيبی از عناصر غيرمتجانس و خلق عنصری جدید و مستقل، در تکاپوی تجلی دنيای دیگری هستم. روایتی بصری از آنچه در پس نماد ظاهری این جهان و طبيعت جریان دارد. بيان آنچه که نيست و باید باشد.
چون کودکی جستجوگر همواره در پی یافتن و دیدن و کشف مرزهای جدید در راستای کارم هستم و در پی هر تجربه جدید، شعف
وصف ناپذیری را احساس می کنم، چرا که باور دارم بزرگترین استادم در زندگی، هنر و بالاخص نقاشی بوده است.
بيانيه
سرمستی ام از پيوند با جهان هستی را بر روی بومم می رقصم یا در آن، سکوت را تجربه می کنم .با در آميختن انواع مواد گوناگون، لامسه بصری ایجاد می کنم، در دنيای نقاشی ام، جهان تکه تکه شده پيرامونم را بهم اتصال می دهم و پازل هستی اطرافم را به گونه ای که دوست دارم دوباره می چينم به گونه ای بسيار رها، چرا که نقاشی را زندگی می کنم.
نمایشگاه های فردی
۱۳۹۵ گالری ویستا تهران ایران
۱۳۹۱ آرت سنتر تهران ایران
۱۳۸۹ گالری دی تهران ایران
۱۳۸۸ موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران
۱۳۸۷ گالری آریا تهران ایران
۱۳۸۶ گالری پاسارگاد تهران ایران
۱۳۸۴ گالری سيحون تهران ایران
۱۳۸۲ گالری مانی تهران ایران
۱۳۸۱ گالری آریا تهران ایران
۱۳۷۹ گالری آریا تهران ایران
۱۳۷۴ دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران ایران
۱۳۷۱ گالری سيحون تهران ایران
نمایشگاه های گروهی
۱۳۹۶ گالری ایرانشهر پرفورمنس /تهران ایران
۱۳۹۵ گالری آوا تهران ایران
۱۳۹۴ فروش هفت نگاه فرهنگسرای /نياوران تهران ایران
۱۳۹۳ خانه هنرمندان ایران تيتر یک: تولد نقاش تهران ایران
۱۳۹۳ گالری لاله فروش /آثار کوچک تهران ایران
۱۳۹۳ گالری آریا فروش /آثار کوچک تهران ایران
۱۳۹۳ فروش هفت نگاه فرهنگسرای /نياوران تهران ایران
۱۳۹۳ خانه هنر ميلان با همکاری موسسه مهر تابان ميلان ایتاليا
۱۳۹۳ دانشگاه هنر اسلواکی با همکاری موسسه مهرتابان براتسلاوا اسلواکی
۱۳۹۲ خانه هنرمندان ایران بازار /هنر تهران ایران
۱۳۹۲ گالری دی آثار /سه نسل از هنرمندان نقاش تهران ایران
۱۳۹۲ آثار زنان نقاش خانه /هنرمندان ایران تهران ایران
۱۳۹۱ نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان ماترا ایتاليا
۱۳۹۱ گالری آریا فروش /آثار کوچک تهران ایران
۱۳۹۱ موزه امام علی بزرگداشت روز تهران تهران ایران
۱۳۹۱ گالری آرت سنتر تهران ایران
۱۳۹۱ فروش هفت نگاه فرهنگسرای نياوران تهران ایران
۱۳۹۱ موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران
۱۳۹۱ تالار وحدت تهران ایران
۱۳۹۰ خانه هنرمندان ایران تهران ایران
۱۳۹۰ فرهنگسرای نياوران فروش هفت نگاه تهران ایران
۱۳۹۰ موسسه فرهنگی صبا فروش انجمن هنرمندان نقاش تهران ایران
۱۳۹۰ گالری آریا فروش آثار کوچک تهران ایران
۱۳۹۰ گالری دی تهران ایران
۱۳۸۹ گالری دی تهران ایران
۱۳۸۹ گالری ماه مهر به نفع بيماران هموفيلی تهران ایران
۱۳۸۹ فروش هفت نگاه خانه هنرمندان ایران تهران ایران
۱۳۸۸ فروش هفت نگاه خانه هنرمندان ایران تهران ایران
۱۳۸۸ موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران
۱۳۸۷ خانه هنرمندان ایران نمایشگاه اعضای پيوسته انجمن هنرمندان نقاش تهران ایران
۱۳۸۷ گالری آریا تهران ایران
۱۳۸۶ فروش هفت نگاه گالری پردیس ملت تهران ایران
۱۳۸۶ نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان گوتينگن آلمان
۱۳۸۶ فرهنگسرای نياوران به نفع موسسه دهش پور تهران ایران
۱۳۸۶ گالری پاسارگاد تهران ایران
۱۳۸۶ موزه هنرهای معاصر اصفهان هفت نگاه اصفهان ایران
۱۳۸۵ خانه هنرمندان ایران تهران ایران
۱۳۸۵ موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران
۱۳۸۵ فرهنگسرای بهمن نمایشگاه چيدمان تهران ایران
۱۳۸۵ فرهنگسرای بهمن طبيعت بی جان تهران ایران
۱۳۸۵ فرهنگسرای بهمن تهران ایران
۱۳۸۵ فروش هفت نگاه فرهنگسرای نياوران تهران ایران
۱۳۸۴ گالری سيحون تهران ایران
۱۳۸۴ خانه هنرمندان ایران نمایشگاه چاپ تهران ایران
۱۳۸۳ خانه هنرمندان به نفع زلزله زدگان بم کرمان ایران
۱۳۸۲ گالری مانی تهران ایران
۱۳۸۲ خانه هنرمندان ایران تهران ایران
۱۳۸۱ خانه هنرمندان ایران در ارگ بم کرمان ایران
۱۳۸۱ خانه هنرمندان زنجان زنجان ایران
۱۳۸۱ خانه هنرمندان ایران تهران ایران
۱۳۸۱ نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان لس آنجلس ایالات متحده آمریکا
۱۳۸۱ گالری آریا تهران ایران
۱۳۸۱ فرهنگسرای نياوران تهران ایران
۱۳۸۰ نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان برلين آلمان
۱۳۸۰ خانه هنرمندان ایران تهران ایران
۱۳۷۹ گالری آریا تهران ایران
۱۳۷۹ نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان دودراشتات آلمان
۱۳۷۸ فرهنگسرای نياوران تهران ایران
۱۳۷۸ نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان گوتينگن آلمان
۱۳۷۸ نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان هوکستر آلمان
۱۳۷۷ گالری فرست ادیشن دبی امارات متحده عربی
۱۳۷۷ گالری گلستان تهران ایران
۱۳۷۵ گالری گلستان تهران ایران
۱۳۷۵ فرهنگسرای نياوران تهران ایران
۱۳۷۴ دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران ایران
۱۳۷۴ گالری آریا تهران ایران
۱۳۷۲ فرهنگسرای نياوران تهران ایران
۱۳۷۱ گالری سيحون تهران ایران
۱۳۷۰ گالری سيحون تهران ایران
۱۳۶۹ گالری هنری ونکوور /ونکوور کانادا
۱۳۶۹ گالری سيحون تهران ایران
۱۳۶۸ گالری طوس مشهد ایران
۱۳۶۸ گالری سيحون تهران ایران
۱۳۶۷ گالری سيحون تهران ایران
۱۳۶۶ گالری سيحون تهران ایران
تحصيلات
ليسانس مترجمی زبان آلمانی ۱۳۷۴ /۱۳۷۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران ایران
عضویت ها
عضو پيوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران
۱۳۸۳ اکنون
تهران ایران
عضو افتخارینقاشان کلوب ۳۴
۱۳۷۹ ۱۳۶۹
گوتينگن آلمان
رسانه
هنر آنلاین پرفورمنس مکاشفات شخصی ۱۳۹۶ تهران ایران
کاتالوگ نمایشگاه از توهم تا جلوه های بی نظير، مروری بر آثار فرشته ستایش ۱۳۹۵ تهران ایران
روزنامه ایران تيتر یک تولد
نقاش ۱۳۹۳ تهران ایران
روزنامه سوره مهر نقاشی به سبک جدید ۱۳۹۱ تهران ایران
مجله نمایشگاه بين المللی ماترا ایتاليا نقدی بر نقاشی های فرشته ستایش در نمایشگاه بين المللی ماترا ایتاليا
۱۳۹۱ ماترا ایتاليا
روزنامه همشهری سرای محله شميران
دغدغه های اجتماعی در قاب نقاشی ۱۳۹۱ تهران ایران
روزنامه اعتماد گویا راهی برای گریز نيست : نمایشگاه نقاشيهای فرشته ستایش گالری
آریا ۱۳۸۷ تهران ایران
مجله گلستانه گذری بر آثار فرشته ستایش مولتی
کالچراليسم نقاشانه ۱۳۸۷ تهران ایران
روزنامه ایران در آستانه تجرید: همراه با نقاشی های فرشته ستایش گالری
پاسارگاد ۱۳۸۶ تهران ایران
روزنامه ابرار هنرمندی که اصالت داشته باشد، ميتواند دوام بياورد ۱۳۸۵ تهران ایران
روزنامه ایران مروری بر آثار فرشته ستایش: از باروری سطح تا کشف خود ۱۳۸۴ تهران ایران

نمایشگاه ها

آثار

اخبار