گفتگوی زنده در لایو اینستاگرام گالری ویستا

گفتگوی زنده در لایو اینستاگرام گالری ویستا

نشست تخصصی آنلاین پیرامون نمایشگاه گمشده، یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ ساعت ۱۹ با حضور مهدی کردنوغانی (دکترای فلسفه)، بهنام کامرانی (دکترای پژوهش هنر) و سمیرا طوسی (کیوریتور) برگزار شد.
نگاه گمشده محمد زمان :…