نمایشگاه صلح روی کاغذ

حضور گالری ویستا با آثاری از زهرا ابراهیمی، علی رضا، مهدی حسینی، ستاره حسینی ( ویدئو آرت)، سارا قاضی

تاریخ نمایشگاه ۱  تا ۱۵ ۱۳۹۵

اولين همكارى رسمى گالرى "هان " و" ويستا " در قالب نمايشگاه گروهى با عنوان "با گياه".

“با گياه ”
نمايشگاه گروهى نقاشى
با آثارى از :
| محمود باجلان | حميد جعفرى شكيب | امير جديدى | ستاره حسينى | مهدى حسينى | سميرا دريا | آذين رستمى | سبا عربشاهى | كيوان عسكرى | سارا قاضى اسدالهى | بنفشه كاشانى | بهنام ك…

"This House" Exhibition

حضور گالری ویستا با آثاری از مهدی حسینی و ستاره حسینی از ۲۶ شهریور لغایت ۶ مهر ۱۳۹۵

کیوریتور: بهنام کامرانی

Magic

[tabby title="Info"]

Painting Exhibition

By Neda Azami

۴ to 14 May 2018

 

[tabby title="Artworks"] [gallery ids="3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,3262,3263,3264,3265,3266"]