"بوی گل و بانگ مرغ"

نمایشگـاه گـروهی گـل و مـرغ در هنـر معـاصر ایـران

به کوشش: یلدا خواجه زاده، آیـدین آغداشلو، عبدی اسبقی، سعید امکـانی، لادن بـروجردی، پوریا پـرهیزکار، شکـیبا پرورش، مجتبی تاجیک، حسین تمجید، شیده تامی، فرید جعفری سمرقندی، آهـو حامدی، ستارهحسینی، یلدا خواجه‌زاده، بهرام دبیری، رضا درخشانی، سارا رزمی،  حسینعلی رمضانی، غزال زارع، مهدی سحابی، حسن سلطانـی، جلال شباهنگی، ایرج شافعی، رزیتا شرف جهان، امید شلمانی، علی اکبر صادقـی، نیلوفر صالحی، نسترن صفایی، نوید عظیمی سجادی، سرمه عرب، امیر فرهاد، حمزه فرهادی، بیژن قاسمی‌نژاد، بهنام کـامرانی، علی ملک، امیر کبیرنژاد، شهرام کـریمی، مهدی، منصوری، الهام نفیسی،  بهمن نیکو، گیزلا وارگا سینایی

15 تا 25 اردیبهشت 1402
photo1682426161
sqr012-col1
sqr012-col2

Our fields of competence

shina
sqr021-col1
sqr021-col2

نمایشگاه انفرادی نقاشی

"در ابتدا کلمه بود"

شینا خراسانی

9 تا 19 تیر ماه 1402