فراخوان نقاشی و طراحی تورین ایتالیا

گالری ویستا با همکاری گالری Fornaresio و انستیتوی فرانسوی SAFPEM، نمایشگاهی از منتخب آثار هنرمندان ایرانی را در شهر تورینِ ایتالیا برگزار می‌نمایند. گالری ایتالیایی Fornaresio در سال ۱۹۸۰ در شهر تورین کشور ایتالیا تاسیس شد و تا کنون در زمینه معرفی آث…